Creëer

Maakt een nieuwe productvraag aan en stuurt de aangemaakte productvraag terug.

Request

URL

Body

Deze API-methode accepteert een JSON body in het verzoek. Het top-level JOSN object moet een "Productvraag" object zijn zoals beschreven in de volgende sectie.

Product question

Als "is_verified" eigenschap fout is, sturen we een verificatie e-mail naar de klant. Als de klant zijn e-mailadres via deze e-mail verifieert, of wanneer je "is_verified" op waar zet (bijvoorbeeld wanneer je het e-mailadres al hebt geverifieerd), is de vraag zichtbaar in je inbox.
De eigenschap "is_published" bepaalt of de vraag (en het antwoord) publiekelijk beschikbaar is op ons platform (bijvoorbeeld: in onze productwidget). Dit kan alleen waar zijn als er ook een antwoord wordt gegeven.

Property

Allowed values

Required

text

(A non-empty string, max 1000 characters)

yes

answer

(A non-empty string, max 1000 characters)

no

is_published

true, false

yes

is_verified

true, false

yes

customer

(A "Customer" object)

yes

product

(A "Product" object)

yes

Product

Name

Allowed values

Required

external_id

(A non-empty string, max 250 characters)

Yes

name

(A non-empty string, max 250 characters)

Yes

url

(A valid url, max 2000 characters)

Yes

sku

(A non-empty string, max 250 characters)

No

gtin

(A valid GTIN-13 code)

No

image_url

(A valid url, max 2000 characters)

No

Customer

Name

Allowed values

Required

email

(A valid email address, max 250 characters)

Yes

fullname

(A non-empty string, max 250 characters)

No

Voorbeeld

POST /api/v2/product-questions HTTP/1.1
Authorization: Bearer ...
{
"text": "Is this product washable?",
"answer": null,
"is_published": false,
"is_verified": true,
"product": {
"external_id": "tshirt055",
"name": "Pretty blue t-shirt (small)",
"url": "https://www.example.com/products/tshirt055",
"sku": "tshirt055"
},
"customer": {
"fullname": "Jane Applepie",
"email": "janeapplepie1995@example.com"
}
}

Response

Headers

Name

Value

Status code

201

Status message

Created

Body

De gecreëerde productvraag.

Voorbeeld

HTTP/1.1 201 Created

{
"success": true,
"product_question": {
"id": 88,
"text": "Is this product washable?",
"answer": null,
"answered_at": null,
"is_published": false,
"published_at": null,
"created_at": "2018-09-09T09:09:09Z",
"updated_at": null,
"product_id": 1000105,
"customer_id": 3681500
}
}

List

Geeft een lijst met productvragen.

Request

URL

Parameters

Name

Allowed values

Required

page

(An integer greater than 0, default: 1)

No

page_size

(An integer between 1 and 1000, default: 25)

No

sort

(A valid sort value, see table below, default: "-created_at")

No

Allowed sort values:

Value

Description

created_at

Sorts on created datetime, ascending.

-created_at

Sorts on created datetime, descending.

product_name

Sorts on product name, ascending.

-product_name

Sorts on product name, descending.

Voorbeeld

GET /api/v2/product-questions?sort=-created_at&page=1 HTTP/1.1 
Authorization: Bearer ...

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

HTTP/1.1 200 OK

{
"meta": {
"count": 23
},
"success": true,
"product_questions": [{
"id": 88,
"text": "Is this product washable?",
"answer": null,
"answered_at": null,
"is_published": false,
"published_at": null,
"created_at": "2018-09-09T09:09:09Z",
"updated_at": null,
"product_id": 1000105,
"customer_id": 3681500
}, {
...
}]
}

Get

Geeft een productvraag terug.

Request

URL

URL

Het eindpunt voor deze API-methode bevat een <id> plaatshouder. Vervang deze door de waarde van een actuele productvraag id.

Voorbeeld

GET /api/v2/product-questions/88 HTTP/1.1

Authorization: Bearer ...

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

HTTP/1.1 200 OK 
{
"success": true,
"product_question": {
"id": 88,
"text": "Is this product washable?",
"answer": null,
"answered_at": null,
"is_published": false,
"published_at": null,
"created_at": "2018-09-09T09:09:09Z",
"updated_at": null,
"product_id": 1000105,
"customer_id": 3681500
}
}

Update

Update een productvraag en retourneert de bijgewerkte versie.

Request

URL

Body

Alleen de eigenschappen die u wilt updaten moeten worden aangeleverd, andere eigenschappen blijven onaangeroerd. De "is_published" eigenschap kan alleen op waar worden gezet als de vraag een antwoord heeft.

Property

Allowed values

Required

text

(A non-empty string, max 1000 characters)

No

answer

(A non-empty string, max 1000 characters)

No

is_published

true, false

No

Voorbeeld

PATCH /api/v2/product-questions/88 HTTP/1.1

Authorization: Bearer ...
{
"answer": "Yes you can!",
"is_published": true
}

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

HTTP/1.1 200 OK 
{
"success": true,
"product_question": {
"id": 88,
"text": "Is this product washable?",
"answer": "Yes you can!",
"answered_at": "2018-10-10T10:10:10Z",
"is_published": true,
"published_at": "2018-10-10T10:10:10Z",
"created_at": "2018-09-09T09:09:09Z",
"updated_at": "2018-10-10T10:10:10Z",
"product_id": 1000105,
"customer_id": 3681500
}
}

Delete

Deletes a product question.

Request

URL

Voorbeeld

DELETE /api/v2/product-questions/88 HTTP/1.1

Authorization: Bearer ...

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

HTTP/1.1 200 OK

{
"success": true
}
Heb je het antwoord gevonden?