API voor developers: Product Question

Let op: call alleen beschikbaar wanneer merchant én product reviews worden verzameld

Feedback Company avatar
Geschreven door Feedback Company
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Creëer

Maakt een nieuwe productvraag aan en stuurt de aangemaakte productvraag terug.

Request

URL

Body

Deze API-methode accepteert een JSON body in het verzoek. Het top-level JOSN object moet een "Productvraag" object zijn zoals beschreven in de volgende sectie.

Product question

Als "is_verified" eigenschap fout is, sturen we een verificatie e-mail naar de klant. Als de klant zijn e-mailadres via deze e-mail verifieert, of wanneer je "is_verified" op waar zet (bijvoorbeeld wanneer je het e-mailadres al hebt geverifieerd), is de vraag zichtbaar in je inbox.
De eigenschap "is_published" bepaalt of de vraag (en het antwoord) publiekelijk beschikbaar is op ons platform (bijvoorbeeld: in onze productwidget). Dit kan alleen waar zijn als er ook een antwoord wordt gegeven.

Property

Allowed values

Required

text

(A non-empty string, max 1000 characters)

yes

answer

(A non-empty string, max 1000 characters)

no

is_published

true, false

yes

is_verified

true, false

yes

customer

(A "Customer" object)

yes

product

(A "Product" object)

yes

Product

Name

Allowed values

Required

external_id

(A non-empty string, max 250 characters)

Yes

name

(A non-empty string, max 250 characters)

Yes

url

(A valid url, max 2000 characters)

Yes

sku

(A non-empty string, max 250 characters)

No

gtin

(A valid GTIN-13 code)

No

image_url

(A valid url, max 2000 characters)

No

Customer

Name

Allowed values

Required

email

(A valid email address, max 250 characters)

Yes

fullname

(A non-empty string, max 250 characters)

No

Voorbeeld

POST /api/v2/product-questions HTTP/1.1
Authorization: Bearer ...
{
"text": "Is this product washable?",
"answer": null,
"is_published": false,
"is_verified": true,
"product": {
"external_id": "tshirt055",
"name": "Pretty blue t-shirt (small)",
"url": "https://www.example.com/products/tshirt055",
"sku": "tshirt055"
},
"customer": {
"fullname": "Jane Applepie",
"email": "janeapplepie1995@example.com"
}
}

Response

Headers

Name

Value

Status code

201

Status message

Created

Body

De gecreëerde productvraag.

Voorbeeld

HTTP/1.1 201 Created

{
"success": true,
"product_question": {
"id": 88,
"text": "Is this product washable?",
"answer": null,
"answered_at": null,
"is_published": false,
"published_at": null,
"created_at": "2018-09-09T09:09:09Z",
"updated_at": null,
"product_id": 1000105,
"customer_id": 3681500
}
}

List

Geeft een lijst met productvragen.

Request

URL

Parameters

Name

Allowed values

Required

page

(An integer greater than 0, default: 1)

No

page_size

(An integer between 1 and 1000, default: 25)

No

sort

(A valid sort value, see table below, default: "-created_at")

No

Allowed sort values:

Value

Description

created_at

Sorts on created datetime, ascending.

-created_at

Sorts on created datetime, descending.

product_name

Sorts on product name, ascending.

-product_name

Sorts on product name, descending.

Voorbeeld

GET /api/v2/product-questions?sort=-created_at&page=1 HTTP/1.1 
Authorization: Bearer ...

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

HTTP/1.1 200 OK

{
"meta": {
"count": 23
},
"success": true,
"product_questions": [{
"id": 88,
"text": "Is this product washable?",
"answer": null,
"answered_at": null,
"is_published": false,
"published_at": null,
"created_at": "2018-09-09T09:09:09Z",
"updated_at": null,
"product_id": 1000105,
"customer_id": 3681500
}, {
...
}]
}

Get

Geeft een productvraag terug.

Request

URL

URL

Het eindpunt voor deze API-methode bevat een <id> plaatshouder. Vervang deze door de waarde van een actuele productvraag id.

Voorbeeld

GET /api/v2/product-questions/88 HTTP/1.1

Authorization: Bearer ...

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

HTTP/1.1 200 OK 
{
"success": true,
"product_question": {
"id": 88,
"text": "Is this product washable?",
"answer": null,
"answered_at": null,
"is_published": false,
"published_at": null,
"created_at": "2018-09-09T09:09:09Z",
"updated_at": null,
"product_id": 1000105,
"customer_id": 3681500
}
}

Update

Update een productvraag en retourneert de bijgewerkte versie.

Request

URL

Body

Alleen de eigenschappen die u wilt updaten moeten worden aangeleverd, andere eigenschappen blijven onaangeroerd. De "is_published" eigenschap kan alleen op waar worden gezet als de vraag een antwoord heeft.

Property

Allowed values

Required

text

(A non-empty string, max 1000 characters)

No

answer

(A non-empty string, max 1000 characters)

No

is_published

true, false

No

Voorbeeld

PATCH /api/v2/product-questions/88 HTTP/1.1

Authorization: Bearer ...
{
"answer": "Yes you can!",
"is_published": true
}

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

HTTP/1.1 200 OK 
{
"success": true,
"product_question": {
"id": 88,
"text": "Is this product washable?",
"answer": "Yes you can!",
"answered_at": "2018-10-10T10:10:10Z",
"is_published": true,
"published_at": "2018-10-10T10:10:10Z",
"created_at": "2018-09-09T09:09:09Z",
"updated_at": "2018-10-10T10:10:10Z",
"product_id": 1000105,
"customer_id": 3681500
}
}

Delete

Deletes a product question.

Request

URL

Voorbeeld

DELETE /api/v2/product-questions/88 HTTP/1.1

Authorization: Bearer ...

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

HTTP/1.1 200 OK

{
"success": true
}
Was dit een antwoord op uw vraag?