Lijst

Geeft een lijst met producten.

Request

Headers

De "Authorization" header voor deze API methode bevat een <access_token> plaatshouder. Vervang deze door de waarde van een actueel toegangstoken.

Name

Value

Authorization

Bearer <access_token>

URL

Parameters

Name

Allowed values

Required

page

(An integer greater than 0, default: 1)

No

page_size

(An integer between 1 and 1000, default: 25)

No

sort

(A valid sort value, see table below, default: "name")

No

Toegestane waarden:

Value

Description

name

Sorts on name, ascending.

-name

Sorts on name, descending.

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

{
"meta": {
"count": 14
},
"success": true,
"products": [
{
"external_id": "c17b8994-7a31-4dda-b710-a1bb5cd97e55",
"sku": "rd001",
"gtin": "0075678164125",
"name": "Red Delicous",
"url": "https://www.example.com/products/red-delicous",
"image_url": "https://www.example.com/images/red-delicous.jpeg",
"id": 1234
}
]
}

Get

Geeft een product terug.

Request

Headers

De "Authorization" header voor deze API methode bevat een <access_token> plaatshouder. Vervang deze door de waarde van een actueel toegangstoken.

Name

Value

Authorization

Bearer <access_token>

URL

Het eindpunt voor deze API-methode bevat een <id> plaatshouder. Vervang deze door de waarde van een actuele product id.

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

{
"success": true,
"product": {
"external_id": "c17b8994-7a31-4dda-b710-a1bb5cd97e55",
"sku": "rd001",
"gtin": "0075678164125",
"name": "Red Delicous",
"url": "https://www.example.com/products/red-delicous",
"image_url": "https://www.example.com/images/red-delicous.jpeg",
"id": 1234
}
}
Heb je het antwoord gevonden?