Lijst

Retourneert een lijst met uitnodigingen.

Request

Headers

De "Authorization" header voor deze API methode bevat een <access_token> plaatshouder. Vervang deze met de waarde van de echte access token.

Name

Value

Authorization

Bearer <access_token>

URL

Parameters

Name

Allowed values

Required

page

(An integer greater than 0, default: 1)

No

page_size

(An integer between 1 and 1000, default: 25)

No

sort

(A valid sort value, see table below, default: "-created_at")

No

Toegestane waarden

Value

Description

created_at

Sorts on created datetime, ascending.

-created_at

Sorts on created datetime, descending.

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

{
"meta": {
"count": 22
},
"success": true,
"invitations": [
{
"is_sent": true,
"order_id": 1234,
"send_at": "2018-04-01T00:00:00Z",
"send_reminder_at": "2018-04-08T00:00:00Z",
"created_at": "2018-04-01T00:00:00Z",
"id": 5678,
"is_reminder_sent": true
}
]
}

Get

Returns an invitation.

Request

Headers

The "Authorization" header for this API method contains an <access_token> placeholder. Replace it with the value of an actual access token.

Name

Value

Authorization

Bearer <access_token>

URL

The endpoint for this API method contains an <id> placeholder. Replace it with the value of an actual invitation id.

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

{
"success": true,
"invitation": {
"is_sent": true,
"order_id": 1234,
"send_at": "2018-04-01T00:00:00Z",
"send_reminder_at": "2018-04-08T00:00:00Z",
"created_at": "2018-04-01T00:00:00Z",
"id": 5678,
"is_reminder_sent": true
}
}

Heb je het antwoord gevonden?