API voor Developers: Images

Let op: call alleen beschikbaar wanneer merchant én product reviews worden verzameld

Feedback Company avatar
Geschreven door Feedback Company
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Lijst

Retourneert een lijst met afbeeldingen.

Aanvraag

Headers

De "Authorization" header voor deze API methoden bevat een <access_token> plaatshouder. Vervang het met de geldige toegangscode.

Name

Value

Authorization

Bearer <access_token>

URL

Parameters

Name

Allowed values

Required

page

(An integer greater than 0, default: 1)

No

page_size

(An integer between 1 and 1000, default: 25)

No

sort

(A valid sort value, see table below, default: "-created_at")

No

Toegestane waarden:

Value

Description

created_at

Sorts on created datetime, ascending.

-created_at

Sorts on created datetime, descending.

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

{
"meta": {
"count": 7
},
"success": true,
"images": [
{
"uuid": "99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10",
"thumbnails": {
"small": "https://www.feedbackcompany.com/data/images/99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10/100x57.jpeg",
"large": "https://www.feedbackcompany.com/data/images/99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10/1280x720.jpeg"
}
}
]
}

Get

Retourneert een afbeelding.

Request

Headers

De "Authorization" header voor deze API methoden bevat een <access_token> plaatshouder. Vervang het met de geldige toegangscode.

Name

Value

Authorization

Bearer <access_token>

URL

Het eindpunt van deze API methoden bevat een <uuid> plaatshouder. Vervang het met de waarde van een geldige afbeelding uuid.

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

{
"success": true,
"image": {
"uuid": "99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10",
"thumbnails": {
"small": "https://www.feedbackcompany.com/data/images/99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10/100x57.jpeg",
"large": "https://www.feedbackcompany.com/data/images/99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10/1280x720.jpeg"
}
}
}
Was dit een antwoord op uw vraag?