Lijst

Retourneert een lijst met afbeeldingen.

Aanvraag

Headers

De "Authorization" header voor deze API methoden bevat een <access_token> plaatshouder. Vervang het met de geldige toegangscode.

Name

Value

Authorization

Bearer <access_token>

URL

Parameters

Name

Allowed values

Required

page

(An integer greater than 0, default: 1)

No

page_size

(An integer between 1 and 1000, default: 25)

No

sort

(A valid sort value, see table below, default: "-created_at")

No

Toegestane waarden:

Value

Description

created_at

Sorts on created datetime, ascending.

-created_at

Sorts on created datetime, descending.

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

{
"meta": {
"count": 7
},
"success": true,
"images": [
{
"uuid": "99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10",
"thumbnails": {
"small": "https://www.feedbackcompany.com/data/images/99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10/100x57.jpeg",
"large": "https://www.feedbackcompany.com/data/images/99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10/1280x720.jpeg"
}
}
]
}

Get

Retourneert een afbeelding.

Request

Headers

De "Authorization" header voor deze API methoden bevat een <access_token> plaatshouder. Vervang het met de geldige toegangscode.

Name

Value

Authorization

Bearer <access_token>

URL

Het eindpunt van deze API methoden bevat een <uuid> plaatshouder. Vervang het met de waarde van een geldige afbeelding uuid.

Response

Headers

Name

Value

Status code

200

Status message

OK

Voorbeeld

{
"success": true,
"image": {
"uuid": "99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10",
"thumbnails": {
"small": "https://www.feedbackcompany.com/data/images/99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10/100x57.jpeg",
"large": "https://www.feedbackcompany.com/data/images/99776caa-3290-4fa6-930e-6e31265b4f10/1280x720.jpeg"
}
}
}
Heb je het antwoord gevonden?