All Collections
Hrvatska
Plaćanje
Mogu li promijeniti način plaćanja s već izrađenom narudžbom?
Mogu li promijeniti način plaćanja s već izrađenom narudžbom?
Marija Balog avatar
Written by Marija Balog
Updated over a week ago

Ako imate problema s plaćanjem ili ga jednostavno želite promijeniti, kontaktirajte nas i izmijenit ćemo vašu narudžbu.

Did this answer your question?