Najbolje bo, da si preberete uradno razlago: če kupec uveljavi pravico do odstopa od nakupne pogodbe v skladu s členom 8.2 Pogojev uporabe. Potem vam prodajalec povrne vse stroške, ki jih je prejel v zvezi z izdelkom, najpozneje v 14 (štirinajstih) koledarskih dneh po tem, ko je bil obveščen o kupčevi odločitvi, da odstopi od nakupne pogodbe

Did this answer your question?