För att ansluta 230V, använd jordad elkabel 3x2,5mm2 som är godkänd för utomhusbruk och effektuttag 3600W. Anslut elkabeln till jordat eluttag. Se till att elkabeln placeras så att den inte riskerar att skadas.

Skadad elkabel ska bytas.

Hittade du svaret?