Gasol är en extremt brandfarlig gas och skall hanteras med respekt. Gasolflaskans huvudkran ska vara stängd under färd enligt EU-direktiv (2001/56/EG*2006/119/EG). Nationella eller lokala regler kan förekomma.

På bensinstation, i garage, på färja eller i annat slutet utrymme ska gasolapparater vara släckta och gasolflaskans huvudkran ska vara stängd. Stäng gasolflaskans huvudkran då fordonet inte används.

Se till att ingen eld, glöd eller heta föremål som kan antända gasolen finns i närheten vid byte av gasflaska. Täthetsprova gasolsystemet med läckagetestaren vid byte av gasolflaska.

Vid misstanke om läckage:

Stäng gasolflaskans huvudkran. Vädra noga. Kontakta fackman för felsökning och åtgärd.

Underhåll:

Gasolsystemet ska täthetsprovas av fackman årligen. Reparationer på gasolsystemet ska utföras av fackman.

Gasoltyp:

Endast gasol av typ propan eller butan får användas till husvagnens gasolapparater (vanlig gasol).

Hittade du svaret?