Brandsäkerhet
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Gör dig bekant med campingplatsens brand­bekämpningsmateriel. Vid brand i fritidsfordon rekommenderas pulversläckare. Om dörren blir blockerad kan öppningsbara fönster användas som nödutgång. Se till att öppningsbara fönster ej är blockerade.

Brandvarnare

Se till att brandvarnaren fungerar. Byt batteri vid behov eller en gång om året. Testa brandvarnaren en gång i veckan genom att hålla knappen intryckt tills larmet ljuder.

Åtgärder vid brand:

  • Stäng gasolflaskans huvudkran i gasolkofferten.

  • Flytta om möjligt gasolflaskor i säkerhet. Gasolflaskor är tryckkärl som inte får utsättas för hög temperatur. Om gasolflaskorna inte kan flyttas i säkerhet så utrym närområdet.

  • Frånkoppla 230V-elförsörjningen.

  • Informera brandpersonalen om gasolflaskornas placering.

Fick du svar på din fråga?