Hjul

Däcken skall kontrolleras regelbundet avseende lufttryck och slitage.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Däcken åldras med tiden och kan drabbas av uttorkning och sprickbildning. Skydda däcken mot direkt solstrålning för att undvika forcerat åldrande.

Byt däck ca vart femte år på husvagnar och vart nionde år på husbilar oavsett slitage. Avlasta hjulen vid uppställning under lång tid för att undvika att däcken deformeras.

Hjulbultar

Det är viktigt att skilja på hjulbultar för aluminiumfälgar och hjulbultar för stålfälgar. Hjulbultarnas anläggningsyta mot fälgen är olika för aluminiumfälg och stålfälg. Om fälgen monteras med fel hjulbult kan det orsaka skador.

Aluminiumfälgar:

Använd endast hjulbultar avsedda för aluminiumfälg. Åtdragningsmomentet för hjulbultar till aluminiumfälgar är 120 Nm. Hjulbultarna ska efterdrages efter 50-200 km körning (gäller även vid hjulbyte).

Stålfälgar:

Åtdragningsmomentet för hjulbultar till stålfälgar är 100 Nm. Använd endast hjulbultar avsedda för stålfälg. Hjulbultarna ska efterdrages efter 50-200 km körning (gäller även vid hjulbyte).

För rätt lufttryck och däck se fordonets bruksanvisning.

Fick du svar på din fråga?