Bromsbeläggens slitage kan kontrolleras genom inspektionshålen i bromssköldarna. Beläggen är limmade och kan slitas tills ca 2 mm återstår.

Vart annat år ska bromsarna demonteras för att säkerställa funktionen för alla rörliga delar.


Vid dålig bromsverkan kan systemet vara felinställd och skall omedelbart åtgärdas vid fackverkstad.

Tänk på trafiksäkerheten!

Var aktsam när det gäller bromseffekten eller sneddragning av husvagnen.

Vid fel på bromssystemet kontakta ert närmsta servicecenter.

Hittade du svaret?