Ventilation av förtältet är betydligt viktigare än de flesta förmodligen vet. Det gäller framförallt syntetiska tält och är extra viktigt på platser med hög luftfuktighet och växlande temperaturer. Här är risken hög för kondens.

Kondens visar sig nästan alltid i taket, där den ansamlas runt stängerna. Just därför förväxlas kondens ofta med otätheter. Kondensproblem kan delvis avhjälpas genom att du:

  • Alltid låter utluftningen stå öppen – inte minst om du är borta en längre tid.

  • Dra understycket en smula åt sidan, (i de fall där det är möjligt med tanke på drag), för att även få in luftcirkulation i förtältet nerifrån.

  • Lägger ett plastunderlag under förtältets golvmatta. Det förhindrar markfukt från att tränga in i förtältet.

Under extrema förhållanden kan kondensproblem inte helt undvikas, men dock går det att minimera genom att du följer ovanstående ventilationsråd.

Hittade du svaret?