Det ska alltid finnas ett avstånd på 7–16 cm (kan variera från husvagn till husvagn) till marken från det kantband som avslutar förtältet innan gräskanten börjar. Detta är väldigt viktigt för att se till att gummistropparna sitter spänt runt hela tältet. När gummistropparna är spända hela vägen runt är förtältet väl uppspänt och därmed också bättre säkrat mot väder och vind.

Hittade du svaret?