Precis som tobaksrök och matos kan även avgaserna från gasolkaminen avge ämnen som ansamlas på insidan av tältet och där bildar en grogrund för svamp och mögel. Vid förbränningen av gasol bildas inte bara värme utan även vattenånga. Det rör sig om ca 1,6 liter vattenånga per kilo gas.

Vid förbränningen utvecklas en kletig svavelförening från icke förbränt spårämne (en svavelförening som tillsätts gasolen för att man ska kunna lukta sig till läckage).

När fukten och de kletiga svavelföreningarna kondenserar (framförallt i taket) bildar det en grogrund där alger, smuts och damm lätt kan få fäste. Detta kan med tiden resultera i att det bildas mögel på tältet. Därför är det viktigt med en regelbunden rengöring av taket.

Hur får du bort smutsen?
Med mycket varmt vatten och en halvstyv borste kan du avlägsna 90 % av smutsen. Därefter efterbehandlar du med Aqua Tex specialimpregnering. Den bästa förebyggande åtgärden är att använda Isabellas originaltermotak. Även om du använder termotak måste du fortfarande tvätta taket i förtältet.

Hittade du svaret?