Vintertid eller när det är riktigt kallt ute, räcker det oftast inte att bara att värma upp fordonet med el. Då behöver man stötta upp med gasolvärme som komplement till värmen från elpatronerna.

Det finns inga generella temperaturer på vad värmepannan ska klara av att värma på endast el. Det är beroende på fordonet isolering, storlek, systemdimensionering vilket skiljer sig åt från fordon till fordon.

För att få upp temperaturen så snabbt som möjligt i ett nerkylt fordon rekommenderar vi att köra värmepannan på kombinerat gas och el om det finns möjlighet till detta. Energieffekten från elpatronerna ligger på upp till 3 kW medan gasoleffekten är hela 5,5 kW vilket tillsammans ger en effekt motsvarande 8,5 kW.

Hittade du svaret?