När vätskan är kall skall nivån i ett normalstort system vara ca 1 cm ovanför MIN. Ju större värmesystem ju mer expanderar vätskan och då skall nivån vara lägre vid kallt system.

Hittade du svaret?