Alla samlingar
Servicecenter
Alde Värmesystem
Hur mycket glykolvätska skall det vara i expansionskärlet?
Hur mycket glykolvätska skall det vara i expansionskärlet?

Glykolvätska i ALDE värmesystem

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När vätskan är kall skall nivån i ett normalstort system vara ca 1 cm ovanför MIN. Ju större värmesystem ju mer expanderar vätskan och då skall nivån vara lägre vid kallt system.

Fick du svar på din fråga?