Alde rekommenderar en glykol av kvalité G12++ eller G13. Vi rekommenderar en färdigblandad glykol anpassad för Alde värmesystem.

Skulle du inte få tag i ovanstående så skall det vara en 50:50 blandning bestående av etylenglykol och destillerat vatten.

Etylenglykol (aka monoetylenglykol, MEG och etandiol) frostskyddsmedel som också används i bilmotorer och säljs via bensinstationer, bilverkstäder, tillbehörsbutiker, som koncentrat eller färdigblandat.
Blanda inte frostskyddsmedel som innehåller silikater med frostskyddsmedel innehållande icke-silikatbehandlade OAT. Vid blandning av koncentrerad glykol använd endast destillerat vatten.

Hittade du svaret?