Ställ in önskad rumstemperatur till väl under omgivningens på manöverpanelen. Eftersom Alde Compact 3000/3010 är en kombinationspanna värmer den både värmevätska och varmvatten samtidigt.

Om den önskade temperaturen ställs in ca 5 °C under omgivningstemperaturen på manöverpanelen kommer värmevätskan inte att cirkulera ut till konvektorerna eftersom cirkulationspumpen då står stilla.

Under symbolen för pumpdrift på manöverpanelen skall THERM vara aktiverad (grön).

Hittade du svaret?