Alla samlingar
Servicecenter
Alde Värmesystem
Hur får jag varmvatten sommartid utan att värmen cirkulerar ut i systemet?
Hur får jag varmvatten sommartid utan att värmen cirkulerar ut i systemet?

Alde Compact 3000, 3010 och 3020 HE

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ställ in önskad rumstemperatur till väl under omgivningens på manöverpanelen. Eftersom Alde Compact 3000/3010 är en kombinationspanna värmer den både värmevätska och varmvatten samtidigt.

Om den önskade temperaturen ställs in ca 5 °C under omgivningstemperaturen på manöverpanelen kommer värmevätskan inte att cirkulera ut till konvektorerna eftersom cirkulationspumpen då står stilla.

Under symbolen för pumpdrift på manöverpanelen skall THERM vara aktiverad (grön).

Fick du svar på din fråga?