Manöverpanelen är inställd på konstant drift av cirkulationspump, vilket medför att all effekt går ut i värmesystemet.

Hittade du svaret?