Brännaren i värmepannan arbetar i två steg. Litet värmebehov – lägsta effektsteget (245 g/h propan) och stort värmebehov – högsta effektsteget (405 g/h propan).

Värmepannan är så sinnrikt konstruerad att den i först hand väljer elpatronerna som primär värmekälla om 230 V är anslutet till fordonet och om elpatronerna är aktiverade på manöverpanelen. Skulle inte detta räcka till så startar gasolbrännaren automatiskt (om detta är aktiverat på manöverpanelen).


Eftersom elen oftast är billigast så blir detta uppvärmningsalternativ det billigaste.

Hittade du svaret?