• Kondensatdräneringen på utomhusenheten är igensatt

  • Enheten är inte ordentligt tätad mot taket (t.ex. defekt på packningen)

  • För stor lutning av anläggningen

Om dessa åtgärder inte avhjälper felet, kontakta våra servicecenter.

Hittade du svaret?