• Kontrollera fjärrkontrollens batterier och byt vid behov

Om denna åtgärd inte avhjälper felet, kontakta våra servicecenter.

Hittade du svaret?