Dammsugaren har ett termiskt överbelastningsskydd som skyddar motorn från överhettning.

Om motorn stannar: stäng av dammsugaren genom att ställa strömbrytaren i läget "O" eller dra ut sugslangen ur den externa sugdosan. Låt dammsugaren svalna ca 1 timme. Kontakta tillverkaren eller vår servicecenter om felet kvarstår efter nedan angivna

åtgärder

Om motorn stannar, stäng av dammsugaren och utför följande steg:

 • Kontrollera om sugslangen är tilltäppt. Håll sugslangen uppåt med en hand och släpp in ett litet mynt. Om myntet inte kommer ut på andra sidan är slangen tilltäppt. Skjut ut den tilltäppta smutsen ur slangen med en lång pinne.

 • Kontrollera dammsugarpåsen. Om man dammsuger mycket smuts som inte är normalt hushållsdamm (gipsdamm, sågspån osv.), kan dammsugarpåsens porer täppas igen. Sätt in en ny dammsugarpåse.

 • Rengör sugslangen om den är starkt nedsmutsad.
  – Håll upp båda ändarna på sugslangen.
  – Fyll på med flytande rengöringsmedel i båda ändarna.
  – Fyll på vatten medan du fortfarande håller upp båda ändarna.
  – Skaka sugslangen så att smutsen löses upp.
  – Dra isär sugslangen så långt som möjligt.
  – Skölj bort smutsen.
  – Upprepa detta tills sugslangen är ren.
  – Häng upp sugslangen i mitten och låt den torka fullständigt innan den används igen.

 • Kontrollera om golvmunstycket är tilltäppt. Rengör golvmunstycket.

 • Kontrollera motorfiltret. Rengör motorfiltret eller byt ut det

Hittade du svaret?