Kontakta en av våra servicecenter vid störningar som inte finns uppförda i denna tabell eller som du själv inte kan åtgärda.

Fel

Möjlig orsak

Åtgärd

Missljud under körning

Smuts eller främmande partiklar mellan friktionsbelägg och kopplingskula

Rengör kopplingskulan

Friktionsbeläggen har en beläggning

Ta bort beläggningen

Den avtagbara kopplingskulan glappar i låsmekanismen

Uppsök en fackverkstad

Den gröna markeringen syns inte efter påkoppling

Kör inte!

Felaktig eller utsliten kopplingskula (< 49 mm)

Byt ut kopplingskulan

Ökat slitage på friktionsbeläggen fram och bak

Uppsök en fackverkstad

Reparation

Reparationsarbeten får endast utföras av auktoriserade fackverkstäder eller AL-KO-verkstäder. Kontakta våra Servicecenter för bokning av reparation eller kontakta våra tillbehörsbutiker för reservdelar.

Vi behöver reservdelsidentifieringsnumret (ETI) för att kunna identifiera reservdelen med fullständig säkerhet.

Hittade du svaret?