AL-KO AKS är ett säkerhetskoppling som stabiliserar och minskar risken för pendling och krängning. Den ingår i draganordningen till ett släp som förbindelselänk mellan släpet och dragfordonet.

Viktigt!

Olycksrisk p.g.a. att kulkopplingen hoppar loss under körning.

Kontrollera varje gång att AKS låses fast ordentligt på dragkulan på dragfordonet.
Kopplingsindikatorns gröna markering måste vara synlig.

  • Dragkulan måste vara ren och fri från fett, färg och repor

  • Håll aldrig kvar handen på kopplingshandtaget när stabiliseringshandtaget öppnas eller stängs

  • Stabiliseringshandtaget måste alltid vara öppet vid på- avkoppling.

Koppla på

1. Dra stabiliseringshandtaget uppåt till anslag (9-a).

2. Placera AKS på kulan med hjälp av kopplingshandtaget (9-b). Kulkopplingen snäpper in automatiskt vid tillräckligt kultryck. Om stödlasten inte räcker till måste AKS tryckas mot kulan för hand tills den låser fast.

3. Tryck stabiliseringshandtaget nedåt till anslag (10). AKS™ är körklar. För smidigare manövrering av släpet är det bara att öppna stabiliseringshandtaget. Rekommenderas vid t.ex. rangering och körning i låg fart ex. på campingplatser.

4. Kontrollera att kulkopplingen sitter fast ordentligt på dragkulan(11).

Koppla loss

1. Dra stabiliseringshandtaget uppåt till anslag (12-a).

2. Öppna kopplingshandtaget (12-b).

3. Lyft av AKS från kulan.

Hittade du svaret?