Viktigt!
Rengör inte friktionsbeläggen! Rengjorda friktionsbelägg har ett kraftigt reducerat dämpningsmoment. Byt ut förorenade eller utslitna friktionsbelägg omedelbart!

Friktionsbelägg fram

1. Ta av kulkopplingsskyddet (Soft Dock) (13-a).

2. Lossa de två torxskruvarna (13-b).

3. Byt ut friktionsbelägget (13-c).

4. Skruva i de två torxskruvarna igen.

5. Sätt tillbaka kulkopplingsskyddet (Soft Dock).

Friktionsbelägg bak

1. Lossa torxskruven (14-a).

2. Byt ut friktionsbelägget (14-b).

3. Skruva i torxskruven igen.

Friktionsbelägg på sidan

1. Ta av den röda skyddskåpan längst ut (15-a).

2. Slå ut friktionsbeläggen utifrån och in (15-b).

3. Tryck in de nya friktionsbeläggen inifrån i respektive fäste (16-a).

4. Sätt på skyddskåpan igen (16-b).

Hittade du svaret?