Du bör tömma avfallstanken när den är full, när du börjar köra fordonet, när du ska ställa upp det under en längre period och minst var 4:e till var 5:e dag (beroende på vilken tillsats för avfallstankar du använder).

Hittade du svaret?