Batterier och Elsystem

Förberedelser inför avställning och vinterförvaring - Interiör

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Batterierna är viktigt att de ses över. Kontrollera laddningsstatus och vattennivå.

I fritidsfordon förekommer det oftast syrabatterier eller gel-batterier och i vissa fall AGM-batterier. Dessa batterier ska laddas på olika sätt och det är viktigt att de laddas på rätt sätt. Därför krävs det olika laddare. I husvagnar och husbilar sitter redan avsedda laddare vilket innebär rätt laddning.

Ta reda på vilket som gäller innan ni underhållsladdar era batterier vintertid, då får ni batterier som håller längre. Vid felaktig hantering eller laddning upphör garantin att gälla.

Har ditt fordon solpaneler för underhållsladdning av batterierna, är det viktigt att du håller dem rena och fria från snö för att få bra effekt

Fick du svar på din fråga?