Alla samlingar
Guider
Regler utomlands
Resa med husvagn eller husbil i Frankrike
Resa med husvagn eller husbil i Frankrike

Trafikregler och tips

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Campingplatser:

Campingar och ställplatser. Nära 8500 olika platser, från enklast tänkbara ställplatsen till stora full service anläggningar.

France Passion är ett nätverk av vingårdar, lantbruk och gårdsbutiker som erbjuder ställplatser (för husbilar) runtom i Frankrike. Mot en kostnad får man ett medlemskort, en vindrutedekal och en katalog med karta över alla ställplatser. I guidekatalogen finns även information om närbelägna restauranger, aktiviteter samt gårdens faciliteter.

Varningskylt Angles morts för fordon över 3.5 ton

Från 1 januari 2021 ska alla fordon över 3,5 ton i Frankrike vara skyltade med varningsdekaler för döda vinkeln ”angles morts”.

Dekalen är 25 cm hög och 17 cm bred och ska placeras på tre ställen, fram på var sida inom 1 meter från fronten och en till höger bak på fordonet. Dekalen ska sitta mellan 90–150 cm från marken.

Fordon utan dekal bötfälls med ca 135 euro.

Hastighetsgränser:

 • Personbil, husbil totalvikt under 3,5 t, motorcykel >80 cc,
  personbil med släp sammanlagd totalvikt under 3,5 t

  Landsväg, enfilig motorled 90 (80*), flerfilig motorled 110 (100*), motorväg 130 (110*)

 • Husbil totalvikt över 3,5 t
  Landsväg, enfilig motorled 80, flerfilig motorled 100, motorväg 110

 • Personbil med släp sammanlagd totalvikt över 3,5 t
  Landsväg, enfilig motorled 80, flerfilig motorled 90, motorväg 90

* Hastigheterna inom parentes gäller vid regn eller dimma. De gäller också förare som haft körkort kortare tid än tre år och kör med en vit dekal med ett rött A bak på bilen. Nyblivna utländska körkortsinnehavare behöver ingen dekal, men ska respektera de lägre hastighetsgränserna.

Vid sämre sikt än 50 m är maxhastigheten 50.

Ortnamnsskylt med blå bokstäver och röd ram = tättbebyggt område = hastighetsbegränsning 50 km/h

Har husvagnen en tysk Tempo 100-dekal, måste den vara övertäckt för att man ska få köra 130 i Frankrike.

Fordon med dubbdäck får aldrig köra fortare än 90. På franskregistrerade fordon krävs en 90-dekal bak på bilen, om de körs med dubbdäck. Utlandsregistrerade fordon slipper ha dubbdäcksdekal.

Däck:

 • Minsta mönsterdjup sommardäck 1,6 mm, vinterdäck 3,5 mm.

 • Vinterdäck rekommenderas, men är inget krav.

 • Vid färd genom bergskedjorna i franska Alperna, Korsika, Centralmassivet, Jurabergen, Pyrenéerna och Vogeserna under perioden 1 november till 31 mars är det sedan 2021 obligatoriskt att utrusta bilen med vinterdäck märkta 3pMSF, (Alpintopp med en snöflinga) eller snökedjor/autosock.
  Fram till 1 november 2024 tillåts även vinterdäck märkta M+S.

 • På mindre, särskilt skyltade alpvägar, kan kravet på vinterdäck eller snökedjor finnas vid vinterväglag även utanför vinterperioden.

 • Högsta hastighet för fordon med kedjor är 50 km/h.

 • Dubbdäck får användas 1/11–31/3, men bilen får då inte köra snabbare än 90 (se avsnittet Hastighetsgränser ovan).

Övrigt att tänka på:

 • Det är inte tillåtet att köra med husvagn eller husbil i centrala Paris.

 • Barn måste vara minst 10 år för att få sitta i framsätet utan barnstol.

 • Inget krav på halv- eller varselljus dagtid. Ljuset måste dock vara på vid regn, dimma och i tunnlar. Också vid god sikt rekommenderas man att köra med påslaget ljus dagtid. Motorcykel ska alltid använda halvljus/varselljus.

  (Om någon lampa går sönder måste den bytas utan dröjsmål. Böter för icke-fungerande belysning är 450 euro. Ha med reservlampor eller uppsök omedelbart en verkstad för att få jobbet utfört.)

Fler trafikregler

 • Förbjudet att tala i handhållen mobiltelefon och att skicka SMS under körning. Det är inte heller tillåtet att under körning använda öronsnäckor eller hörlurar kopplade till mobiltelefon, radio eller musikspelare.

 • Förbjudet att använda händerna till något som inte har med körningen att göra, som att äta eller sminka sig.

 • Sens interdit betyder förbjuden färdriktning, Sens unique betyder enkelriktat.

 • Stannar bilen vid vägkanten ska varningsblinkers slås på och varningstriangel placeras ut.

 • Reflexväst ska finnas med i bilen. Innan du kliver ur tas västen på. Gäller även dagtid.

 • Priorité betyder företräde. Skyltarna Vous n´avez pas la priorité eller Cedez le passage betyder att det är du själv som ska ge företräde.

 • Är vägmärket cirkulationsplats uppsatt har den som är inne i cirkulationen företräde, precis som i Sverige. Annars gäller högerregeln (så är det t.ex. runt Triumfbågen i Paris).

 • Fordon över 3,5 t är skyldiga att hålla 50 m avstånd till framförvarande fordon.

 • På branta och slingriga alpvägar har den som kör uppför företräde. Mindre fordon ger företräde åt större och tyngre.

 • Om GPS-navigatorn, fickdatorn eller mobiltelefonen har möjlighet att spåra fartkameror eller poliskontroller, får just den funktionen inte användas under färd.

Om något händer:

 • På motorvägarna assisterar auktoriserade bärgare till ett i förväg fastställt pris. Längs motorvägarna sitter hjälptelefoner uppsatta med jämna mellanrum

 • Assistans vid vägkanten heter assistance dépannage sur place på franska.
  Garage är detsamma som verkstad. Services dépannages = bilreparationer.

 • Polis, ambulans och räddningstjänst: tel 112
  Vid trafikolyckor utan personskador behöver polis inte tillkallas.

Fick du svar på din fråga?