Campingplatser:

Campingar och ställplatser. Stort antal platser, från enklast tänkbara ställplatsen till full service anläggningen kan hittas på exempelvis www.camping.info eller www.eurocampings.se

Ställplatser hittas på www.top-platz.de. Husbilar kan övernatta på motorvägarnas lastbilsparkeringar www.autohof.net.

Fricamping är tillåten om markägaren lämnat tillstånd. På allmän mark är reglerna mer restriktiva. Kontrollera med den lokala turistbyrån. Tillåtet men inte tillrådligt att övernatta i fordon parkerat på väg, gata eller p-plats.

Hastighetsgränser:

I Tyskland går det undan, också på sämre vägar. Kör du i "turistfart" bildas snabbt långa köer efter dig. Låt dig inte stressas, men stanna ofta och släpp förbi kön.

Vid tillfälliga hastighetsnedsättningar är fartkameror vanliga - och de är inte skyltade!

Gul ortnamnsskylt innebär 50, om inget annat skyltas. Grön ortnamnsskylt innebär att farten ska sänkas, men här är fartgränsen inte preciserad.

 • Personbil, mc, lätt lastbil, husbil totalvikt under 3,5 t
  landsväg 100, motorväg fri fart* eller enligt skyltning

 • Husbil totalvikt 3,5-7,5 t
  landsväg 80, motorväg 100**

 • Övriga fordon totalvikt 3,5-7,5 t
  landsväg 80, motorväg 80

 • Personbil med släp, lätt lastbil med släp, husbil < 3,5 t med släp
  landsväg 80, motorväg 80 (eller 100 ***)

 • Fordon > 3,5 t med släp, fordon > 7,5 t utan släp
  landsväg 60, motorväg 80

* Rekommenderad högsta hastighet är 130.

** Skyltade omkörningsförbud för tung lastbil gäller också husbilar över 3,5 t. Husbilen måste byta till körfältet längst till höger och sänka hastigheten till 80 eller därunder. När förbudet upphör får hastigheten 100 återupptas.

*** Släp får framföras i 100 på motorväg och motortrafikled om en Tempo 100-dekal sitter bak på släpet.

Tempo 100-dekal:

För att få en sådan dekal ska följande krav uppfyllas.

 • dragfordonet har ABS-bromsar och totalvikt under 3,5 t

 • släpet har hydrauliska stötdämpare samt ISO-godkänd koppling med stabilisator (antislingerkoppling).

 • däcken är högst 6 år gamla och har lägst hastighetsklass L = är godkända för 120 km/h.

Däck:

 • Minsta mönsterdjup sommardäck 1,6 mm, vinterdäck 4 mm.

 • Vid vinterväglag ska man ha dubbfria vinterdäck. De ska vara märkta med symbolen alpintopp med en snöflinga. Däck märkta med M+S är godkända för användning fram till 30 september 2024 under förutsättning att de tillverkats efter 31 december 2017.

 • Dubbdäck är inte tillåtna.

 • På somliga alpvägar bör eller ska man även medföra snökedjor eller Autosocks. Påbudet anges i så fall med en rund blå skylt med ett snökedjeförsett däck. Fordon med snökedjor har en maxhastighetsbegränsning på 50 km och får inte köra på motorväg.

Övrigt att tänka på:

 • Reflexväst, varningstriangel och första förbandslåda ska finnas med i bilen

 • Tung husbil över 3,5 ton tar med en portabel varningspuck med gult blixtrande ljus.

 • Barn 12 år eller yngre och längd under 150 cm måste sitta i lämplig bilbarnstol/bälteskudde i baksätet. Barnstol för barn under 3 år får dock placeras i framsätet. I övrigt samma regler som i Sverige.

Fler trafikregler:

 • Förbjudet att tala i handhållen mobiltelefon och att skicka SMS under körning. Med hands-free/head-set är samtal tillåtna, men bör undvikas.

 • Kliver du ur bilen på en trafikerad väg ska reflexväst sättas på. Gäller även dagtid.

 • Fartkameror förekommer på många vägar och i städer. Om din GPS-navigator, fickdator eller mobiltelefon har möjlighet att spåra fartkameror eller poliskontroller, får just den funktionen inte användas under färd.

 • Sätt på varningsblinkers om du närmar dig en kö på motorvägen. Då varnas fordon som kommer efter dig. Kör sedan åt sidan så att ett tomt körfält bildas mellan köerna. Där ska räddningsfordon och polis kunna ta sig fram.

 • Buss som stannat vid hållplats får omköras i gånghastighet (= 5km/h).

 • Högersväng vid rött ljus är tillåten om en grön pil sitter vid ljussignalen. Stanna först så att svängen kan ske utan fara.

 • Omkörning till höger får ske på flerfiliga vägar om kön i vänsterfilen kör högst 60 km/h. Omkörning till höger får då ske i högst 80 km/h. Står kön i vänsterfilen stilla får omkörning till höger ske i högst 20 km/h.

 • Vid bogsering ska båda fordonen använda varningsblinkers.

 • I rondeller gäller samma företrädesregler som i Sverige. Det anges med skyltar. Saknas skyltning gäller högerregeln. Blinka inte när du kör in i en rondell. Bara när du lämnar den.

 • Korsa inte en gata om risk finns att du blir stående i korsningen. Gäller även om du har grönt ljus eller företräde.

 • När du kör in på en motorväg ska hela påfartssträckan användas. Se till att komma upp i tillräckligt hög hastighet innan du byter körfält. För låg fart vid körfältsbytet skapar farliga situationer. De som kör på motorvägen har företräde och väjer inte frivilligt.

 • Förbudsskyltar och tilläggstavlor som avser tung lastbil gäller även husbilar som väger över 3,5 t.

Om något händer:

 • Placera varningstriangel 100 meter (200 meter på motorväg) bakom bilen. Kör du husbil som väger mer än 3.5 ton ska du även komplettera med ett portabelt blixtrande gult ljus.

 • Längs motorvägarna är hjälptelefoner uppsatta. På motorvägens vita kantstolpar markerar pilar åt vilket håll närmaste telefon finns. Lyft luren eller tryck på knappen och begär hjälp.

 • Polis, ambulans och räddningstjänst: tel 112
  Vid trafikolyckor utan personskador behöver polis inte tillkallas.

Läs mer på M-Sverige

Hittade du svaret?