Alla samlingar
Servicecenter
Underhåll
Husvagns och husbilsbatterier
Husvagns och husbilsbatterier

Råd för maximal kapacitet och livslängd av ditt batteri.

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Livslängden och funktionen på ett förbrukningsbatteri avgörs av hur väl du ser efter och underhåller det.

Öppna blybatterier kräver underhåll i form av regelbunden kontroll av elektrolyt.

AGM, GEL samt Litiumbatterier är helt underhållsfria. Gel samt litiumbatterier kräver en anpassad laddare.

  • Ditt batteri skall monteras fast förankrat

  • Ditt batteri skall ha väl rengjorde polanslutningar, fast åtdragna för att undvika glapp och risk för gnistbildning. Använd gärna polfett

  • Ditt batteri bör hållas över 12,4V i spänning.

  • Ett batteri som håller för låg spänning bildas blysulfat vilket minskar startkapaciteten energiinnehållet och därmed livslängden. Står ditt batteri under en längre period med för låg spänning, har troligen blysulfat bildats och batteriets kapacitet har då minskat drastiskt.

  • Kontrollera elektrolyten i öppna blybatterier med jämna mellanrum.

Fick du svar på din fråga?