Alla samlingar
Servicecenter
Bildel
Starta bilen med startkablar
Starta bilen med startkablar

Så här kopplar du steg för steg

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi har alla någon varit i en situation där vår bil vägrar att starta. Det är en väldigt frustrerande situation men problemet är enkelt att lösa - det är bara att ta fram startkablarna som bör finnas i alla fordon. Att starta bil med startkablar är ett enkelt sätt att få igång motorn och det är en manöver som alla kan utföra, även om det ibland kan upplevas lite obehagligt att koppla startkablar om du inte är van.

Ladda batterierna

Att en bil har startproblem kan bero på flera olika orsaker. Vissa större fel går inte att åtgärda som lekman men oftast rör det sig om ett urladdat batteri och då är det enkelt att få igång bilen genom att koppla startkablar till en annan bil. Det är ett kostnadsbevarande sätt att ta sig ur knipan - allt som behövs är startkablar och ett annat fordon. Med hjälp av dessa kan du med lite tur undvika en dyr bärgning.

Många upplever att det är obehagligt att få igång en icke startbar bil med hjälp av startkablar. Oftast beror det på att de hört skräckhistorier och skrönor om vad som kan hända om startkablar hanteras på fel sätt. Men oroa dig inte, startkablar är väldigt säkra så länge du vet vad du gör - det är inte speciellt komplicerat. Ett bilbatteri innehåller dock mycket energi och det gäller att hantera startkablar på rätt sätt för att bibehålla säkerheten.

Så här gör du för att koppla startkablar på rätt sätt

Båda bilarna som är inblandade i processen ska inledningsvis vara avstängda. Öppna bådas motorhuv och lokalisera batteriet. Därefter bör du tänka på är att med säkerhet identifiera batteriernas plus- och minuspoler. Det är inte alltid helt tydligt vilken pol som är vilken. I processen med att koppla startkablar är det viktigt att hålla isär startkablarnas gripklor. Om dessa sammanförs skapar de en väldigt stark energiutväxling som kan resultera i gnistor, smälta kablar och i värsta fall brand.

Steg 1
Koppla samman pluspolerna på bilarnas batterier med hjälp av den röda startkabeln.

Steg 2

Därefter fästs den svarta startkabeln vid minuspolen på batteriet på den bil som ska ge starthjälp.

Steg 3

Den svarta kabelns andra ände fästs vid en jordpunkt i motorutrymmet på den urladdade bilen, så långt ifrån batteriet som möjligt.

Steg 4

Starta motorn på den hjälpande bilen och försök sedan starta motorn på mottagarbilen.

Steg 5

När bilen går igång kopplas startkablarna bort i omvänd ordning från hur de applicerades.

Fick du svar på din fråga?