AdBlue

Vad är AdBlue

Uppdaterad för mer än en vecka sedan

På senare har det framkommit att bilar med dieselmotorer släpper ut avgaser som bland annat innehåller väldigt höga halter av kväveoxider. Halterna har ibland legat så högt som 30 gånger över det tillåtna gränsvärdet. Kväveoxider är skadliga för vår miljö och bidrar bland annat till försurning och övergödning av våra marker och sjöar. Detta är naturligtvis inte acceptabelt utan dessa avgaser måste renas från de farliga utsläppen. Det kan göras med hjälp av Adblue.

Rena avgaserna med hjälp av Adblue

Som tur är går det alltså att sänka de miljöfarliga halterna av kväveoxider till godkänd nivå. Detta görs genom användning av SCR, selektiv katalytisk reduktion, en teknik som med hjälp av en speciell katalysator och tillförsel av en renande vätska - alltså den vätska som kallas Adblue. Adblue är, trots sitt namn, en helt färglös vätska som utgörs av en blandning av avjoniserat vatten och 32,5 % ureaämnen. Vätskan är giftfri och helt ofarlig för bilföraren att hantera.

Vid förbränningen omvandlar medlet kväveoxiderna till ofarligt kväve och vattenånga som sedan är det som släpps ut tillsammans med bilens avgaser. Adblue kan köpas vid välsorterade verkstäder och återförsäljare för biltillbehör. Hos vissa bensinstationer säljs Adblue också direkt från pumpar. Till en personbil behövs det inga stora mängder, medlet säljs i mindre flaskor och dunkar. Förbrukningen av Adblue varierar dock lite beroende på vilken bilmodell det rör sig om och hur den används.

Så här använder du AdBlue

I de dieselbilar som utrustat med denna typ av SCR-reningssystem har även lite annan extra utrustning. Adblue kan nämligen inte hällas direkt i bränsletanken utan skall fyllas på i en egen tank varifrån medlet sedan pumpas ut i avgaserna vid rätt tillfälle under förbränningen. Denna speciella Adblue-tanken sitter ofta i anslutning till den vanliga bränsletanken och har vanligt väl ett blått tanklock eller är tydligt märkt på annat sätt så att du inte riskerar att förväxla tankarna.

Det är dock viktigt att aldrig köra Adblue-tanken helt tom utan att kontrollera vätskenivån med jämna mellanrum och fylla på när det behövs. Kör du tanken helt torr kan det bildas kristaller och avlagringar i tanken och rörsystemet, dessa delar måste då rengöras eller i värsta fall bytas ut. Det kan med andra ord bli kostsamt. Det kan också vara bra att ha lite extra koll på literpriset på Adblue eftersom det kan skilja sig mycket åt.

Fick du svar på din fråga?