För att bli en gigstr måste du vara över 18 år. Du behöver även inneha ett medborgarskap eller ha arbetstillstånd i ett av de länderna där Gigstr är aktiva. För närvarande är Gigstr aktiva i Sverige, Norge, Danmark, Finland.

Slutligen bör en framgångsrik gigstr besitta karaktärsdragen för en Brand Ambassador via Gigstr. 

Did this answer your question?