Med Gigstr har du möjlighet att vara där du behöver, när du behöver det. 

Gigstr hjälper dig att driva innovativa och flexibla team inom sälj, marknadsföring och event med målet att driva din försäljning och varumärkesbyggande. 

Did this answer your question?