Du kan cancellera ett accepterat jobberbjudande. Men tänk på att en cancellering kan skada ditt rykte och möjlighet att få fler gig. Ett accepterat uppdrag har 14 kalenderdagars uppsägningstid om du cancellerar så förutsätter vi att du arbetar de schemalagda dagarna som är under dessa 14 kalenderdagar från dagen du cancellerar. 

Gigstr har befogenhet att stänga av personer om vi misstänker att vederbörande agerar oseriöst.

Did this answer your question?