Som gigstr blir du betald per timme. 

För Gigstr är det viktigt att man känner sig trygg när man giggar via Gigstr. Därför har Gigstr satt en minimilön för alla gig på på 120 SEK ( + semesterersättning och försäkring under tiden du arbetar). Timlönen kan variera beroende på giggets kvalifikationer och komplexitet. 

Slutligen, om ett gig erbjuder provision utöver grundlönen kommer det att vara specificerat i gigannonsen. 

Did this answer your question?