För tydlighetens skull, du har rätten att avsluta ditt Gigstr-konto när du vill. Kontakta oss på support@gigstr.com och vi hjälper dig att stänga ditt konto. Anledningen till att du behöver kontakta oss innan ditt konto raderas är att vi måste se till att eventuella utestående betalningar och skatter avvecklas. Gigstr kommer sedan radera eller anonymisera personuppgifter som kan härledas till dig, förutom viss information som Gigstr enligt lag kan komma att behöva spara eller arkivera.  

Did this answer your question?