Som gigstr och Brand Ambassador via Gigstr kan du välja om du vill vara anställd via Gigstr eller arbeta som frilansare. 

Önskar du att arbeta som frilansare via Gigstr behöver du specificera detta inför ditt första gig. 

Did this answer your question?