Bonus är ett sätt att belöna barn för sparande, och det fungerar ungefär som ränta.

Det är du som förälder som bestämmer ifall ditt barn ska få bonus eller inte. Bonusen betalas ut tillsammans med vecko- eller månadspengen och baseras på beloppet som barnet sparat. Notera att det är du som förälder som betalar bonusen, inte Gimi.

Att förstå hur ränta fungerar är viktigt men också ganska svårt. Därför är det bra att introducera ränta som koncept tidigt. Det kommer vara en värdefull lärdom till vuxenlivet. Dessutom blir barn ofta mer motiverade att spara när de får en bonus för det.

Observera att vårt bonussystem fungerar så att var och en ställer in den bonus en själv anser vara lämplig för barnet. För att exempelvis uppnå 1% bonus bör alltså två som överför veckopeng ställa in 0,5% bonus. Det kan ni göra i inställningarna för vecko-/månadspeng i appen. Tanken bakom detta upplägg är att underlätta för föräldrar som vill ge olika i bonus.

Hittade du svaret?