Genom att föreslå uppgifter lär ditt barn sig att uppmärksamma sin omgivning, identifiera problem, föreslå lösningar och förhandla fram en belöning. Detta är grunden till ett livslångt lärande och kommer att vara nyttigt i många situationer livet ut.

Hittade du svaret?