Föräldrar kan välja mellan vecko- eller månadspeng, och schemalägga en dag som den ska betalas ut. Den sista dagen i månaden du kan välja är den 28e, eftersom alla månader inte är lika långa. För att ändra vecko- eller månadspengen gå till:

  1. Inställningar

  2. Mina barn

  3. Välj barn

  4. Vecko- eller månadspeng

  5. Schemalägg: Här kan du välja vecko- eller månadspeng samt dag

Notera att den pågående vecko- eller månadspengsperioden kan nollställas när du ändrar dag!

Hittade du svaret?