Ja. Föräldrar kan bjuda in fler kontakter att koppla ihop med sina barn, exempelvis mor-eller farföräldrar. Gå till:

  1. Inställningar

  2. Mina barn

  3. (Välj barnet du vill lägga till en vuxen till)

  4. Föräldrar och vänner

  5. Bjud in en kontakt

Hittade du svaret?