Vi rekommenderar att separerade föräldrar betalar varsin halva varje vecka eller månad. Det är enklare för barn att lära sig hantera pengar när deras vecko-/månadspeng peng är återkommande och regelbunden.

Observera att vårt bonussystem fungerar så att var och en ställer in den bonus en själv anser vara lämplig för barnet. För att exempelvis uppnå 1% bonus bör alltså två som överför veckopeng ställa in 0,5% bonus. Det kan ni göra i inställningarna för vecko-/månadspeng i appen. Tanken bakom detta upplägg är att underlätta för föräldrar som vill ge olika i bonus.

Hittade du svaret?