Första gången du använder Gimi-kortet i en butik måste du sätta in kortet i terminalen och ange din PIN-kod. Efter första köpet med PIN-kod kan du också blippa med kortet.

Om du glömmer din PIN-kod kan du hitta den i din app. Kom ihåg att din PIN-kod är topphemlig!

Så här funkar det att göra köp i butik med Gimi-kortet med PIN-kod:

Hittade du svaret?