Alla samlingar
Rättigheter
Om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd
Elin Westerberg avatar
Skrivet av Elin Westerberg
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om du är missnöjd med det svar du fick från vår kundsupport, rekommenderar vi dig att skicka en skriftlig begäran om prövning av klagomålsansvarig på Gimi.

Klagomålsansvarig kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ärendet noggrant och göra en ny bedömning.

Den skriftliga begäran ska innehålla komplett information om ärendet.

Klagomålsansvarig behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss, en beskrivning av varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende. Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats, men senast inom 10 arbetsdagar.

Klagomålsansvarig är Elin Westerberg

Fick du svar på din fråga?