Summan/balansen i den så kallade spargrisen är inga riktiga pengar, utan något som läggs till i appen som en kom-ihåg för hur mycket föräldrar är skyldiga ett barn. Om appen inte är kopplad till ett kort eller bankkonto, så läggs vecko/månadspengen automatiskt in i spargrisen vid varje vecka/månad, vilket innebär att skulden ökar kontinuerligt.

Balansen i spargrisen är helt fiktiv och inga verkliga pengar finns däri. Det går därför inte att ta ut pengarna eller föra över dessa.

Om ni vill öka eller minska balansen i spargrisen kan föräldern göra detta från sitt konto. Man kan lägga till eller dra av så mycket man vill från spargrisen. Barn kan bara dra av från spargrisen och inte lägga till.

Hittade du svaret?