Om du är förälder kan du både lägga till och dra av från Spargrisen. Du kan göra detta genom att klicka på plus- eller minustecknet i Piggybank-vyn. För att komma åt detta, gå till "Barn" och klicka på spargrisen för det barn du vill ändra.

Om barnet har ett kopplat bankkonto finner du Spargrisen genom att klicka på banksymbolen och sedan välja Spargrisen (om du har ett kopplat bankkonto måste Spargrisen vara påslagen för att synas. Information om hur du gör detta finns här.)

Om du är barnanvändare kan du bara göra avdrag från spargrisen. Gå till huvudvyn och få tillgång till Piggybank därifrån.

Hittade du svaret?