För närvarande går det inte att dra av ett engångsbelopp från en kommande vecko- eller månadspeng. Du kan tillfälligt minska vecko- eller månadspengen, vilket kommer att resultera i att mindre betalning genereras på utbetalningsdagen. Tänk på att höja vecko- eller månadspeng till normal nivå när utbetalningsdagen har passerat.

Om du har ett Gimikort kan du emmellertid lägga in ett engångsavdrag. Du gör detta genom att klicka på den kommande vecko- eller månadspengen och därefter klicka på "Lägg till utgift".

Hittade du svaret?