Alle samlinger
Salg av gavekort
Hva koster det å selge gavekort med Givn?
Hva koster det å selge gavekort med Givn?
Pris
Espen avatar
Skrevet av Espen
Oppdatert for over en uke siden

Tjenesteavgiften for å selge gavekort gjennom Givn er en andel av gavekort-omsetningen din. Kontakt oss for gjeldende prosentsats.

Svarte dette på spørsmålet?